Tổng quan khóa học

Chương trình đào tạo 4 ngày (8 buổi) giúp học viên nắm được các khái niệm nền tảng về công nghệ blockchain, gồm nguyên tắc hoạt động, các thành phần kiến trúc của blockchain và đặc biệt là các bài toán đặc thù phù hợp với các ứng dụng blockchain. Khóa học cũng cập nhật các xu hướng ứng dụng blockchain hiện đại trong quản lý tài sản số NFT, xây dựng các dịch vụ tài chính phi tập trung Defi cũng như áp dụng các  blockchain như Quorum, HyperLedger và Corda cho các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Đối tượng học viên

Đối tượng học viên là các cán bộ ngân hàng, cán bộ thuộc trung tâm CNTT ngân hàng, muốn tập huấn cho cán bộ của họ kiến thức chung về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, đặc biệt là về công nghệ Blockchain và các xu hướng ứng dụng trong ngành tài chính, ngân hàng.

Mục tiêu đào tạo

 • Kiến trúc hệ thống blockchain và những tính chất đặc thù công nghệ blockchain
 • Các tình huống áp dụng blockchain, xu hướng áp dụng blockchain tại Việt nam và trên thế giới. Các xu hướng ứng dụng trong ngành tài chính, ngân hàng
 • Khái niệm phần mềm phi tập trung dApp trên blockchain lập trình được thế hệ 2
 • Phát hành và vận hành token tiền kỹ thuật số trên blockchain Ethereum
 • Số hóa tài sản với NFT và chuẩn ERC721 trên blockchain Ethereum
 • Khái niệm và vai trò các hệ Decentralized Oracle với ứng dụng blockchain
 • Tổng quan về tài chính phi tập trung Defi và sàn giao dịch phi tập trung DEX
 • Cấu tạo và cơ chế hoạt động đặc thù các hệ permissioned blockchain: Quorum, HyperLedger, Corda. Một số sản phẩm ứng dụng đã và đang được triển khai.

 

Nội dung chương trình

  Nội dung
Ngày 1  CƠ BẢN VỀ BLOCKCHAIN
 • Khái niệm blockchain và các thành phần kiến trúc blockchain
 • Cơ sở mật mã và an toàn blockchain (hash, hash pointer, merkel tree, digital signature)
 • Tính chất tự động vận hành (quản trị phi tập trung) của blockchain và các đặc trưng nổi bật khác
 • Lịch sử hình thành mạng blockchain Bitcoin
 • Tiền Bitcoin sinh ra từ đâu? Cơ chế đào Bitcoin?
BÀI THỰC HÀNH PHẦN I
 • Xem và đọc giao dịch bitcoin trên explorer phổ biến blockchain.com
 • Cài đặt ví Metamask, lấy ETH trên Ropten testnet và thực hiện chuyển ETH.
Ngày 2 MÔ HÌNH TÍNH TOÁN BLOCKCHAIN
  Nội dung
 
 • Giới thiệu blockchain thế hệ 2 và máy tính toàn cầu Ethereum
 • Khái niệm Smart Contract và ứng dụng phi tập trung Dapp
 • Chuẩn ERC-20 và các đồng tiền kỹ thuật số dạng token
 • Chuẩn ERC-721 và tài sản số NFT non-fungible token
 • Khái niệm tài chính phi tập trung Defi
BÀI THỰC HÀNH PHẦN II
 • Phát hành ERC20 token trên Ropsten testnet, chuyển token.
 • Phát hành ERC721-NFT trên Ropsten testnet, chuyển token.
Ngày 3 PERMISSIONED BLOCKCHAIN – ỨNG DỤNG VÀO MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP
 • Khái niệm private & consortium blockchain
 • Giới thiệu các framework điển hình: Quorum, HyperLedger, Corda
 • Mạng blockchain dạng consortium có gì khác biệt?
 • Cơ chế đồng thuận trên các hệ private blockchain --> thông lượng xử lý giao dịch/khả năng hỗ trợ privacy
BÀI THỰC HÀNH PHẦN III
 •  So sánh các permissioned blockchains
 •  Khi nào nên sử dụng Blockchain?
 •  Đề xuất các usecase cho private & consortium blockchains
Ngày 4 ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN
 • Phát triển ứng dụng và Smart Contract trên blockchain
 • Định danh và quản lý người dùng trên blockchain
 • Tổng quan việc áp dụng blockchain trên thế giới và ở Việt Nam
THỰC HÀNH PHẦN IV
 • Tìm hiểu và phân tích ứng dụng loyalty trên Blockchain
 • Tìm hiểu và phân tích ứng dụng tài trợ thương mại (LC) trên Blockchain
 • Tìm hiểu và phân tích ứng dụng thanh toán xuyên biên giới qua Blockchain
 • Tìm hiểu và phân tích ứng dụng mã hoá tài sản NFT trên Blockchain