Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (AIoT) là phòng thí nghiệm phối thuộc giữa Viện Công nghệ Thông tin và Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội với mục tiêu là tạo nên không gian hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và tích hợp nghiên cứu với đào tạo giữa Viện Công nghệ Thông tin và Trường Quốc tế.

Lễ Khai trương Phòng thí nghiệm AIoT.

Nền tảng IoT trên công nghệ FPGA.