Với sứ mệnh đào tạo chuyên gia trình độ cao, chất lượng cao, Viện Công nghệ Thông tin hiện đang đào tạo trình độ sau đại học (văn bằng do Giám đốc ĐHQGHN cấp) gồm:

 • Chương trình tiến sỹ Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Thông tin chi tiết xem tại đây!
 • Chương trình tiến sỹ Quản lý Hệ thống thông tin.
 • Chương trình thạc sỹ Khoa học và Kỹ thuật máy tính (tuyển sinh từ 2024).

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2023.

Với đội ngũ cán bộ khoa học hùng hậu, có năng lực nghiên cứu và công bố khoa học tốt, Viện Công nghệ Thông tin liên tục tuyển nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu tại Viện. Quy mô tuyển sinh của Viện (từ năm 2023): 5 nghiên cứu sinh/năm.

Nghiên cứu sinh làm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin được hưởng các quyền lợi như:

 • Làm việc trong môi trường quốc tế, hiện đại.
 • Tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh.
 • Cơ hội làm việc với các giáo sư quốc tế nổi tiếng.
 • Được cấp học bổng.
 • Được hỗ trợ tham gia các hội nghị khoa học trong và ngoài nước.
 • và nhiều quyền lợi khác.

Danh sách nghiên cứu sinh đang làm nghiên cứu tại Viện

 1. Hoàng Việt Trung (*)
 2. Lê Hồng Lam
 3. Cao Ngọc Ánh
 4. Nguyễn Duy Anh (*)
 5. Đào Mạnh Hiệp (*)
 6. Lê Minh Tuấn
 7. Phạm Hải Sơn
 8. Đồng Phạm Khôi (*)
 9. Nguyễn Minh Phúc
 10. Phan Đăng Khoa
 11. Đặng Vũ Tuấn
 12. Lê Ngọc Thắng
 13. Nông Minh Ngọc
 14. Nguyễn Anh Chuyên
 15. Phan Thị Quỳnh Hương (2023)
 16. Nguyễn Thị Huyền Trang (2023)
 17. Tạ Tuấn Anh (2023)
 18. Phạm Thành Công (2023)
 19. Nguyễn Thị Vân Anh (2023)

Học bổng dành cho nghiên cứu sinh

 • Học bổng do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Chi tiết tại đây.
 • Học bổng do Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp thông qua đề tài, hợp tác doanh nghiệp.
 • Học bổng VinGroup tài trợ.