Giới thiệu

Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội là một viện nghiên cứu thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập từ năm 2001. Viện Công nghệ Thông tin có sứ mệnh đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sỹ, tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại các trường đại học và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.

Viện Công nghệ Thông tin hiện có 5 đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ: (1) Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin; (2) An toàn hệ thống thông tin; (3) Công nghệ mạng và truyền thông; (4) Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên; (5) Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo. Đội ngũ các nhà khoa học của Viện Công nghệ Thông tin đang triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp bộ ngành, cấp ĐHQGHN và quốc tế liên quan đến các vấn đề công nghệ quan trọng như: khoa học dữ liệu; trí tuệ nhân tạo (AI); thực tại ảo/thực tại tăng cường (VR/AR); xử lý ảnh/video; an toàn thông tin; blockchain; Internet vạn vật (IoT); hệ thống nhúng; thiết kế vi mạch và FPGA, thiết kế bảo mật cho RFID… Một số sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu như: Hệ thống nhận dạng phân loại trạng thái cảm xúc khuôn mặt người; Giải pháp nền tảng phần cứng – phần mềm cho hệ thống thiết bị IoT an toàn; Hệ tư vấn và hỗ trợ chẩn đoán bệnh theo tiếp cận tính toán mờ; Phần mềm chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống trên ảnh X-quang nha khoa…

Viện Công nghệ Thông tin có mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…). Trong thời gian qua, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Thông tin đã triển khai nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác với các đối tác quốc tế, công bố nhiều công trình khoa học chung với các học giả quốc tế.

Chức năng

  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học tính toán.
  • Đào tạo trình độ tiến sỹ; phối hợp các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học tính toán; thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tham mưu, tư vấn và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tư vấn và dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học tính toán.

Nhiệm vụ

1) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm ứng dụng:

  • Triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu cơ bản về công nghệ thông tin và khoa học tính toán.
  • Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin và các sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin.

2) Đào tạo, bồi dưỡng

  • Tổ chức đào tạo trình độ tiến sỹ; phối hợp các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, an ninh và an toàn mạng, khoa học tính toán.
  • Tổ chức các khóa đào tạo nghề nghiệp ngắn hạn (lập trình viên cao cấp, chuyên gia phân tích hệ thống); bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, phổ cập công nghệ mới, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin.

3) Tham mưu cho Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác quản lý và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội; tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội .

4) Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các ấn phẩm chuyên ngành về công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

5) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  giao.