Viện Công nghệ Thông tin

Nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3754 7347

Email: iti@vnu.edu.vn

Bản đồ khu Campus 144 Xuân Thủy.