Một số đề tài, dự án khoa học tiêu biểu đang triển khai

 • Ultra-Low Design-Effort, Energy-Efficient and Battery-Indifferent Sensor Node for the Green Internet of Things (UBIGIoT). HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01 project. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Orazio Aiello, Universita Degli Studi Di Genova, Italia. Chủ nhiệm đề tài phía Viện CNTT: GS.TS. Trần Xuân Tú.
 • Tối ưu thẻ bảo mật RFID sử dụng thuật toán mã hóa đường cong Elliptic. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Duy Hiếu. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 6/2022-5/2024.
 • Phát triển chức năng IDS/IPS thông minh dựa trên mã nguồn mở và kết hợp cách tiệp cận học máy. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quang Minh. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 6/2022-5/2024.
 • Xây dựng kênh trực tuyến hỗ trợ nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Đăng Khoa. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 6/2022-5/2023.
 • Nghiên cứu và xây dựng nền tảng mạng Internet kết nối vạn vật an toàn (Secu-IoT). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Xuân Tú. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2021-2022.
 • Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. Đề tài do Hội đồng Anh tài trợ. Thời gian thực hiện: 2022-2023.
 • SECUring Lightweight RFID tag with Elliptic Curve Cryptography (SECURE). Đề tài hợp tác với Đại học Bách khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Vincent Berolle. Thời gian thực hiện: 2021-2023.
 • Nghiên cứu và đề xuất các thuật toán phân cụm tích hợp ràng buộc và học sâu. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Việt Vũ. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2021-2022.
 • Xấp xỉ tín hiệu với số chiều rất lớn có đầu vào ngẫu nhiên và mạng neuron sâu. Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Đinh Dũng. Đề tài cấp nhà nước do Quỹ NAFOSTED tài trợ. Thời gian thực hiện: 2021-2023.
 • Phát triển hệ thống chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống dựa trên ảnh X-quang nha khoa. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Hoàng Sơn. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2010-2022.
 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo hành vi bất thường của bệnh nhân/người già dựa trên phân tích dữ liệu cảm biến trong điện thoại thông minh. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: 2020-2022.
 • Research Network on EMergency REsources Supply CHain (ReMESH). Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam. Đề tài hợp tác quốc tế. Thời gian thực hiện: 2020-2022.