Sáng chế, giải pháp hữu ích

  1. Quy trình thiết kế phần cứng bảo mật cân bằng giữa chi phí thực thi và mức độ bảo mật. Đào Mạnh Hiệp, Bùi Duy Hiếu, Trần Xuân Tú. Số đơn: 1-2023-06893.
  2. Quy trình thiết kế kiến trúc mạng và lượng tử hóa các tham số của mạng nơ ron xung sâu dựa vào thuật toán di truyền. Nguyễn Duy Anh, Trần Xuân Tú. Số đơn: 1-2023-05405. Đã chấp nhận đơn.
  3. Quy trình đánh giá mức độ bảo mật của phần cứng dựa trên lưu vết ước lượng công suất tiêu thụ. Bùi Duy Hiếu, Trần Xuân Tú. Số đơn: 1-2022-05520. Đã chấp nhận đơn.
  4. Quy trình mã hóa và giải mã hóa nhờ xử lý đồng thời phần cứng và phần mềm sử dụng thuật toán xác thực và định danh AES-GCM. Trần Xuân Tú, Nguyễn Ngô Doanh, Bùi Duy Hiếu. Số đơn: 1-2021-05898. Đã chấp nhận đơn.
  5. Phương pháp mã hóa và giải mã nhờ xử lý đồng thời phần cứng và phần mềm sử dụng thuật toán xác thực và định danh AES-CCM. Trần Xuân Tú, Nguyễn Ngô Doanh, Bùi Duy Hiếu. Số đơn: 1-2021-01093. Đã chấp nhận đơn.
  6. Phương pháp xử lý hình ảnh dựa trên lược đồ gradient có hướng (HOG) sử dụng quy trình xác định hai gradient đặc trưng của điểm ảnh từ gradient theo chiều dọc và chiều ngang của điểm ảnh. Tác giả: Trần Xuân Tú, Nguyễn Ngọc Sinh, Bùi Duy Hiếu. Số bằng độc quyền: 2945.

Bản quyền tác giả phần mềm

  1. Kênh trực tuyến hỗ trợ nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Phan Đăng Khoa. Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả (phần mềm) số 7788/2023/QTG, ngày 13/9/2023. Đã cấp bản quyền.
  2. Phần mềm chẩn đoán bệnh viêm quanh cuống dựa trên ảnh X-quang nha khoa. Lê Hoàng Sơn, Trần Mạnh Tuấn, Cù Nguyên Giáp, Phạm Huy Thông, Nguyễn Văn Minh, Vũ Việt Vũ, Hoàng Bảo Duy. Đã cấp bản quyền.