Chương trình thực tập nghiên cứu là chương trình ươm tạo tài năng khoa học và công nghệ của Viện Công nghệ Thông tin. Hằng năm, Viện Công nghệ Thông tin nhận các học viên, sinh viên đến từ các trường đại học trong và ngoài nước đến thực tập nghiên cứu tại Viện. Thông qua chương trình thực tập nghiên cứu, thực tập sinh có cơ hội nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, làm việc với các nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin cũng như với các nhà khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước. Thực tập sinh cũng có cơ hội nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ Thông tin và các doanh nghiệp đối tác.

Một số chương trình thực tập nghiên cứu hiện tại:

  • Chương trình thực tập sinh sau tiến sỹ (postdoc)
  • Chương trình thực tập sinh dành cho sinh viên đại học