Viện Công nghệ Thông tin hiện có 5 đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ: (1) Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin; (2) An toàn hệ thống thông tin; (3) Công nghệ mạng và truyền thông; (4) Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên; (5) Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo. Bên cạnh đó, Viện Công nghệ Thông tin có 2 phòng chức năng (Hành chính Tổng hợp; Khoa học Công nghệ và Đào tạo) và 1 trung tâm dịch vụ (Trung tâm Đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ).

Viện Công nghệ Thông tin có mạng lưới hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước và quốc tế (Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…). Trong thời gian qua, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Thông tin đã triển khai nhiều đề tài, nhiệm vụ KHCN hợp tác với các đối tác quốc tế, công bố nhiều công trình khoa học chung với các học giả quốc tế.

Thông tin thêm về: