Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác Đại học – Doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, Viện Công nghệ Thông tin luôn chú trọng hoạt động hợp tác trong và ngoài nước. Các đối tác trong nước Viện Công nghệ Thông tin hợp tác tương đối đa dạng, các đối tác hàn lâm và các đối tác doanh nghiệp. Các hợp tác hàn lâm thường sẽ hợp tác về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và cùng nhau xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Các đối tác là doanh nghiệp sẽ tiến hành cùng nhau giải quyết các bài toán thực tiễn gặp phải cho doanh nghiệp hoặc hợp tác trong đào tạo chuyên sâu các nội dung về công nghệ thông tin và truyền thông. Một số đối tác trong nước như: