Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQG HN là một viện nghiên cứu thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập từ năm 2001 theo quyết định số  14/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiền thân của Viện là Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITTI), thực hiện dự án ODA “Hợp tác kỹ thuật Nhật – Việt về đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam”. Dự án này được ký kết ngày 21/3/1997 giữa tổ chức JICA của Nhật Bản và Đại học Quốc gia Hà Nội, qua đó đã tổ chức được hàng trăm khóa đào tạo CNTT đặc biệt cho cán bộ lãnh đạo Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2005.

Từ năm 2020, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cơ quan tổ chức và xã hội trong việc nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số nói chung, cũng như các công nghệ trụ cột của Chuyển đổi số như IoT, Blockchain, AI, Bigdata, Cloud Computing,.., Viện Công nghệ thông tin liên tục cập nhật chương trình, cùng các chuyên gia hàng đầu về CNTT, mang tới các chương trình đào tạo ngắn hạn thực tế và phù hợp nhất.

Xem thêm

đối tác

Đăng ký ngay để nhận thông tin về các khóa học