Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các thầy cô, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên tham dự seminar về Các công nghệ thu hoạch năng lượng và cảm biến năng lượng thấp cho vũ trụ cảm biến nghìn tỷ (Energy harvesting technologies and low power sensors for trillion sensor universe), do GS. Koichiro Ishibashi trình bày. Giáo sư Koichiro Ishibashi là Giáo sư danh dự Đại học Điện tử – Truyền thông Tokyo, Nhật Bản và là Giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Time: 10h00 – 11h30 ngày 16/10/2023 (thứ Hai).

– Venue: phòng 505, nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin về bài trình bày và tác giả:

Abstract: We are expecting the era of Trillion Sensor Universe (TSU), when trillion of sensors are distributed to environment. Since most of the distributed sensors needs to operate for long time without maintenance, the sensors should not utilize power of batteries. The combination of energy harvesting power supplies and low power sensor nodes is the key technology to realize the TSU. In this keynote talk, I would like to introduce challenges of energy harvesting technologies, especially focusing on RF energy harvesting and Wireless Power Transfer (WPT) technics for power supply of sensors for IoT. Then I will show characteristics of energy harvesting Beat Sensors which operate for 24 hours a day without batteries, and achieve the communication range of more than 5 km. Energy saving lighting system using energy harvesting illumination Beat Sensors and the system operation will also be introduced.

Future prospect of the Beat Sensor and the objectives of collaboration while staying in VNU ITI will be also presented in this seminar.

Prof. Koichiro Ishibashi

Emeritus Professor, the University of Electro-Communications (Japan) & Adjunct Professor at VNU Information Technology Institute (Vietnam)

Dr. Koichiro Ishibashi was a full professor of the University of Electro-Communications (UEC), Tokyo, Japan from 2011 to 2023. He is an Emeritus Professor of UEC from 2023. He has been serving a visiting professor at Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) and Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS) since 2012, and VNU-Hanoi, Information Technology Institute (VNU ITI) since 2023.

His current interests are IoT technologies including Ultra low power LSI design technology, Technologies for energy harvesting sensor networks and applications, and Biomedical electronics using contactless sensors and data processing by AI.