Thông báo về việc một số trang mạng lan truyền thông tin sai sự thật về hoạt động của Viện

Viện Công nghệ Thông tin là cơ quan thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập theo Quyết định số 14/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng và nhiệm vụ gồm: đào tạo, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Trong thời gian qua, Viện Công nghệ Thông tin đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng Chương trình đào tạo bồi dưỡng Kỹ năng Công nghệ thông tin đáp ứng “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin” theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi thực hiện Chương trình, Viện Công nghệ Thông tin đã xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, là cơ quan quản lý Nhà nước trực tiếp xây dựng và Ban hành Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Ngày 19/5/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có văn bản nhất trí ủng hộ việc xây dựng chương trình và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời nêu khẳng định: các yêu cầu, mục tiêu của Chương trình đào tạo của Viện Công nghệ Thông tin đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Cùng với đó, Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ Kỹ năng Công nghệ thông tin của Viện Công nghệ Thông tin đều được thẩm định bởi Hội đồng khoa học và có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội,... Bên cạnh đó, việc cấp chứng chỉ, mẫu phôi chứng chỉ của Viện Công nghệ Thông tin được sự cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Quốc gia được quyền in các loại văn bằng, chứng chỉ theo mẫu riêng phù hợp với hệ thống văn bằng, chứng chỉ của Nhà nước.

          Viện Công nghệ Thông tin xin khẳng định có đủ cơ sở pháp lý để tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Kỹ năng Công nghệ thông tin cho các khóa đào tạo “Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản” đáp ứng “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin” theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Tuy nhiên, vừa qua có một số trang mạng xã hội có lan truyền thông tin cho rằng “Viện Công nghệ Thông tin tự mình xây dựng chương trình, và tham gia rà soát chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT mà chưa được công nhận và thẩm định qua các cơ quan quản lý”. Đây là thông tin không đúng, gây ra dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động của Viện Công nghệ Thông tin. Về việc này, Viện Công nghệ thông tin đã có ý kiến đền nghị Cục An ninh Thông tin, Truyền thông (A87, Bộ Công an), Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, sớm điều tra làm rõ động cơ, mục đích và hành vi của các cá nhân liên quan đến nội dung nêu trên.

Vậy, Viện Công nghệ Thông tin xin thông báo để các đối tác, học viên được biết và hoàn toàn có thể yên tâm học tập, nghiên cứu. 

CÁC TIN TỨC KHÁC