Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin

Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin

Giao cho Viện Công nghệ Thông tin tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lí hệ thống thông tin(chuyên ngành thí điểm) theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và chương trình đào tạo đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/05/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

CÁC TIN TỨC KHÁC