Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: The Information Technology Institute (ITI) - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITTI ) do Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002).

  • Trung tâm ứng dụng CNTT
    Trung tâm được thành lập tháng 6/2010 trên cơ sở sáp nhập ba Trung tâm: Trung tâm Quản trị mạng thuộc Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Nghiên...
  • ITPlus Academy
    ITPlus Academy là dự án có uy tín trong lĩnh vực đào tạo lập trình viên, đào tạo thiết kế website, thiết kế đồ họa và lập trình ứng dụng...
  • Enter Focus Academy
    Văn phòng dự án Enter Focus - ITI tại Trung Tâm thương mại lớn nhất Hà Đông (sát cạnh Thanh Xuân HN) Nơi đây thuận lợi cho việc đi lại của...