Thông tin liên hệ


Nhà E3, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

P: (04) 37547347

E: iti@vnu.edu.vn

H: Thứ hai - Thứ sáu: 7:00 AM - 17:30 PM

Gửi thông tin liên hệ