Giới thiệu

Trung tâm được thành lập tháng 6/2010 trên cơ sở sát nhập ba Trung tâm: Trung tâm Quản trị mạng thuộc Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm thuộc Trường Đại học Công nghệ và Trung tâm Tích hợp Dữ liệu thuộc Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Các thông tin chung

  • Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin
  • Địa chỉ: nhà E3, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy Hà Nội
  • Điện thoại: 04.85875911, Fax 04.37548502
  • Số điện thoại gửi tin nhắn từ Trung tâm đến người dùng: 0199 226 1111
  • Email: cait@vnu.edu.vn, website: http://cait.vnu.edu.vn

2. Sứ mệnh của Trung tâm

Sứ mệnh của Trung tâm là đảm bảo kỹ thuật cho hoạt động tin học hóa tại ĐHQGHN, nhằm xây dựng ĐHQGHN trở thành một đại học số hóa. Trung tâm có các nhiệm vụ sau đây:
Đang cập nhật...