Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao khoa học công nghệ (Tên gọi tiếng Anh: Center for Joint Training and Technology Transfer, tên viết tắt: CT&T) được thành lập theo quyết định số 394/QĐ-VCNTT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Viện Công nghệ Thông tin (VCNTT), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

1. Các thông tin chung

 • Tên đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Khoa học Công nghệ
 • Địa chỉ: Phòng 512, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: +84 243 754 6499
 • Email: ctt@vnu.edu.vn, website: http://ctt.iti.vnu.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

 • Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo liên kết trên cơ sở hợp tác giữa Viện CNTT với các đối tác trong và ngoài nước bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các cấp học theo chuyên đề có/hoặc không cấp văn bằng, chứng chỉ; Huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng về sử dụng, khai thác công nghệ, trang thiết bị khoa học công nghệ…
 • Tham gia thực hiện các chương trình sau đại học do Viện trưởng Viện CNTT giao.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Viện và các đối tác trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm và tuyển dụng đối với người học.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ, hội thảo, hội nghị và các dịch vụ có liên quan.
 • Tổ chức và triển khai các công tác chuyển giao tri thức và dịch vụ KHCN của Viện CNTT với các đối tác trong và ngoài nước.
 • Chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu của Viện.
 • Xúc tiến triển khai thu hút, xây dựng các bài toán để hình thành nên các đề tài các cấp.
 • Xúc tiến triển khai thu hút, xây dựng các bài toán để hình thành nên các đề tài các cấp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện CNTT giao.