Viện trưởng: PGS.TS. Trần Xuân Tú
  • Phụ trách chung các hoạt động của Viện. Trực tiếp phụ trách công tác: chiến lược và kế hoạch phát triển; tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; quản trị, khoa học và công nghệ; đoàn thể.
  • Trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động quan trọng của Viện như: Ban hành các quy định của Viện; các quyết định thành lập hội đồng cấp Viện có đại diện Ban lãnh đạo Viện tham gia; phê chuẩn các kế hoạch của Viện và phê duyệt kết quả của các hội đồng do Viện trưởng ký quyết định thành lập; ký thỏa thuận với các đối tác trong và ngoài nước; mời các giảng viên, nhà khoa học nước ngoài làm việc tại Viện; chủ trương các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường trang thiết bị; phân bổ cơ sở vật chất.

Điện thoại: (024) 37547347
Email: tutx@vnu.edu.vn
Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Hà Nam
  • Phụ trách các công tác: đào tạo; hành chính, hợp tác phát triển, thanh tra và pháp chế; thi đua và khen thưởng; truyền thông và quản trị thương hiệu; ứng dụng công nghệ thông tin; và một số nhiệm vụ khác khi được Viện trưởng phân công.
Điện thoại: (024) 37547347
Email: namnh@vnu.edu.vn