Giới thiệu

Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: The Information Technology Institute (ITI) - Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện được xây dựng trên cơ sở Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Việt Nam (VITTI ) do Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập từ năm 1997 thuộc Dự án hợp tác kỹ thuật giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản (1997-2002). Viện Công nghệ Thông tin là viện nghiên cứu được ĐHQG HN thành lập đầu tiên trong hệ thống các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sĩ và tham gia đào tạo đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với các trường đại học và các đơn vị trực thuộc trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội; là đầu mối tập hợp và khai thác sức mạnh tổng hợp đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội vào lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và điều hành hệ thống mạng thông tin máy tính chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiến hành các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ, phổ cập công nghệ mới và cấp chứng chỉ cho các học viên tốt nghiệp các chương trình này. Ngoài ra, Viện Công nghệ Thông tin còn có thể nhận những nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin và những lĩnh vực có liên quan do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giao.

Những mốc lịch sử quan trọng

  • 03/6/1997: Thành lập Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 262/TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • 12/02/2001: Thành lập Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội theo Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những thành tích đạt được

Cho đến nay, sau 20 năm hình thành và phát triển (1997 – 2017), đội ngũ các giáo sư, tiến sỹ, nghiên cứu viên… đang công tác tại Viện đã hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, cấp Viện. Trong những năm qua, một số kết quả nghiên cứu khoa học của các cán bộ thuộc Viện đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước. Lãnh đạo Viện chú trọng và xem đó là yếu tố quyết định cho việc thành công trong thời gian tới. Năm 2009 Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQG HN bắt đầu tuyển sinh đào tạo sau đại học, chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản lý Hệ thống Thông tin. Đây là chương trình liên ngành, nhằm đào tạo các nhà quản lý hệ thống thông tin, một ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu rất cao. Bên cạnh hoạt động đào tạo sau đại học, Trung tâm đào tạo công nghệ mạng NetPro-ITI của Viện có nhiều chương trình đào tạo kỹ năng CNTT để đạt được các chứng chỉ quốc tế của các công ty hàng đầu thế giới như Cisco System, MicroSoft, Sun System, ... Trung tâm quản trị mạng VNUnet thuộc Viện Công nghệ thông tin đã phát triển cơ sở hạ tầng, quản trị và vận hành mạng thông tin máy tính của toàn ĐHQG HN kể từ buổi đầu thành lập cho đến nay. Các dịch vụ của VNUnet đã góp phần không nhỏ trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của hàng ngàn cán bộ sinh viên ĐHQG HN. Năm 2017, hứa hẹn đánh dấu những bước phát triển mới của Viện Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo ở trình độ cao. Với ưu thế là một viện nghiên cứu thuộc ĐHQG HN, trung tâm đại học hàng đầu ở Việt Nam, Viện Công nghệ Thông tin sẽ đẩy mạnh sự liên thông, liên kết để cùng các đơn vị khác trong hệ thống làm tròn sứ mệnh “Trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước tiếp cận trình độ quốc tế, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt và đầu tàu đổi mới hệ thống giáo dục đại học nước nhà, là trung tâm giao lưu quốc tế về khoa học, giáo dục, văn hoá của cả nước” như trong tuyên bố của Đại học Quốc gia Hà Nội.