Thông báo cấp học bổng cho ứng viên dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018

Viện Công nghệ thông tin trân trọng thông báo về việc cấp 01 suất học bổng dành cho thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2018, chương trình đào tạo tiến sĩ Quản lí hệ thống thông tin, có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao nhất. Học bổng này sẽ tiếp tục được gia hạn nếu nghiên cứu sinh đạt kết quả học tập tốt.

Chi tiết thông báo download tại đây.