THÔNG BÁO

(31/5/2018)

Phòng Khoa học Công nghệ & Đào tạo, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội xin thông báo:
Viện Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức đợt thi vét cho các học viên đã theo học chương trình đào tạo cấp Chứng chỉ “Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản” đáp ứng chuẩn “Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin” nhưng chưa thi đỗ trong giai đoạn từ tháng 06 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017.
Thời gian đăng ký: Trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Địa điểm: Tầng 6, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Dự kiến thời gian thi: 25 tháng 06 năm 2018.
Sau ngày 20 tháng 06 năm 2018 các học viên không đến đăng ký, Viện Công nghệ Thông tin sẽ không tổ chức đợt thi riêng cho các học viên thi trượt.