THÔNG BÁO

(31/05/2018)

Phòng Khoa học công nghệ & đào tạo, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội xin thông báo:
Các học viên đã đăng ký theo học chương trình đào tạo kỹ năng Công nghệ Thông tin cấp chứng chỉ của Viện đến để hoàn thiện các thủ tục như đã đăng ký.
Thời gian: Trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Địa điểm: Tầng 6, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Sau ngày 30/08/2018 các học viên đã đăng ký không đến giải quyết coi như tự từ bỏ quyền lợi của mình và Viện CNTT không chịu trách nhiệm giải quyết.