Hội thảo Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Ngày 23/06/2017 tại hội trường Viện CNPM&NDS, số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã diễn ra hội thảo về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các hướng phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

Việt Nam có tiềm năng về con người, trí tuệ, sáng tạo, thích hợp để vươn lên bằng phần mềm và nội dung số, bám sát cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam còn có nhiều thách thức, khó khăn từ nhiều góc độ: Chính sách, công nghệ, vốn, nhân lực, thị trường. Xuất phát từ thực tế đó, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam phối hợp với các Viện: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - Bộ TT&TT, Viện Khoa học và Công nghệ VINASA, Viện Công nghệ thông tin- Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức chuỗi hội thảo mở hàng tuần về công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Ông Nguyễn Việt Hải , Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA trình bày tham luận tại hội thảo

Chuỗi hội thảo này kết nối 3 bên Nhà nước, Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu nhằm trao đổi, cập nhật, hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước và phát triển ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số nhằm:

  • Nhận thức đúng mức về vai trò của phần mềm và nội dung số trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong Cách mạng Công nghiệp lần 4 (CMCN 4.0). Các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành phần mềm và nội dung số Việt Nam.
  • Nhận biết năng lực thực tế, những khó khăn, thách thức và cơ hội, xu hướng phát triển và các bài toán trọng tâm của lĩnh vực phần mềm, nội dung số Việt Nam.
  • Trao đổi kinh nghiệm (thành công và thất bại); các góc nhìn thực tế từ 3 phía: Nhà nước - Doanh nghiệp - Cơ quan nghiên cứu. Các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, các giải pháp hoặc các đề xuất cải thiện hiện trạng.
  • Thông qua diễn đàn sẽ tăng cường sự kết nối, hợp tác giữa các thành phần, đối tác hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và nội dung số theo định hướng làm chủ và thúc đẩy cuộc cách mạng Công nghiệp lần 4 tại Việt Nam.

"Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các hướng phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam. Các công việc cần thực hiện" là Chủ đề mở đầu chuỗi hội thảo. Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến CMCN 4.0 như:

  • Khung kiến trúc hạ tầng CNTT cho CMCN 4.0
  • Vai trò của các Viện nghiên cứu trong giải quyết các bài toàn CNTT cho một số lĩnh vực như y tế, giao thông, giáo dục,...
  • Thành phố thông minh và mô hình phù hợp cho Việt Nam.

Chủ đề tiếp theo trong chuỗi hội thảo do Viện CNTT - ĐHQG Hà Nội đăng cai tổ chức với nội dung "Phòng thí nghiệm chính phủ điện tử".

Tin bài: Phòng KHCN&ĐT