THÔNG BÁO VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở bậc tiến sỹ, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ khoa học công nghệ.

Viện Công nghệ Thông tin KHÔNG tổ chức đào tạo cấp bằng ở bậc đại học, cao đẳng và cũng KHÔNG liên kết với bất kỳ đơn vị, tổ chức nào để đào tạo cấp bằng ở trình độ đại học, cao đẳng.

Hiện tại, Viện Công nghệ Thông tin không ủy quyền hay cấp phép cho Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ thực hiện các hoạt động tuyển sinh, tổ chức các chương trình đào tạo. Liên quan đến một số thông tin về Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng CNTT Quốc tế (Chương trình đào tạo định hướng Công nghệ thông tin Quốc tế; Chương trình đào tạo định hướng Quản trị kinh doanh 4.0; Chương trình đào tạo định hướng Mỹ thuật và Thiết kế Quốc tế) do Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ thông báo, Viện Công nghệ Thông tin đã yêu cầu trung tâm dừng mọi hoạt động tuyển sinh và đào tạo.

Mọi thông tin về các chương trình đào tạo chính thức của Viện Công nghệ Thông tin (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc), đề nghị quý vị liên hệ với Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo.

- Điện thoại: (024) 37547347 (gặp cô Nguyễn Thị Hương)

- Email: iti@vnu.edu.vn

Trân trọng thông báo !

Bài cùng chuyên mục