Thông báo về việc điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Thực hiện Công văn số 2455/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/08/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN thông báo điều chỉnh các mốc thời gian cho hoạt động tuyển sinh như sau:

  • Thời gian đăng ký dự tuyển: Trước 17h00 ngày 24/09/2021
  • Thời gian đăng ký trực tuyến trên website http://tssdh.vnu.edu.vn từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 24/9/2021
  • Thời gian đánh giá hồ sơ chuyên môn: Từ 02/11/2021 đến 05/11/2021
  • Thời gian công bố kết quả: Trước ngày 09/11/2021.

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2021 chuyên ngành “Quản lí Hệ thống thông tin”

Bài cùng chuyên mục