Seminar về Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

Ngày 06/08/2021, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi seminar về “Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin” với nhiều nội dung hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh các ứng dụng về học máy thông minh đang được áp dụng rộng rãi hiện nay. Đây là hoạt động trao đổi khoa học thường kỳ trong chuỗi seminar tháng của Viện Công nghệ Thông tin. Buổi seminar lần này dưới sự chủ trì của PGS.TS. Vũ Việt Vũ, Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin, Viện Công nghệ Thông tin được tổ chức trực tuyến trên hệ thống Zoom thu hút sự tham gia của gần 100 nhà khoa học đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu trên cả nước.

Nội dung seminar gồm có hai báo cáo với báo cáo mở đầu có tiêu đề “Phân loại ảnh hạt thóc giống sử dụng hình ảnh siêu phổ và các kỹ thuật học máy” do PGS.TS. Vũ Hải, Viện nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trình bày. Nội dung báo cáo đưa ra các vấn đề về phân loại hạt thóc giống. Các phương pháp truyền thống thường dùng mắt người để quan sát, do đó tốn thời gian và phụ thuộc vào kinh nghiệm của người đánh giá. Hệ thống đề xuất tự động hóa quá trình phân loại hạt thóc giống bằng cách ứng dụng kỹ thuật học máy với dữ liệu thu thập từ ảnh thông thường kết hợp ảnh siêu phổ. Đầu tiên, một cơ sở dữ liệu hình ảnh siêu phổ các loại thóc giống được thu thập. Đặc trưng phổ được trích chọn thông qua các kỹ thuật suy giảm số chiều (PCA), phân tích LDA. Một số đặc điểm hình thái học cũng được trích chọn thông qua các kỹ thuật xử lý ảnh. Một số bộ phân lớp được xây dựng sử dụng các đặc trưng đã trích chọn. Kết quả đánh giá để lựa chọn bộ phân lớp tốt nhất. Ngoài việc đánh giá định lượng, một bản đồ về sự tương tự giữa các giống cũng được cấu trúc. Bản đồ cho phép quan sát trực quan sự giống và khác nhau giữa giống thóc. Kết quả thu được cho thấy kỹ thuật đề xuất là hết sức khả thi trong đánh giá và phân loại tự động hạt thóc giống dựa trên thông tin hình ảnh đa phổ.

           A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Báo cáo thứ hai đề cập đến vấn đề về “Học máy và một số ứng dụng với dữ liệu ảnh” do PGS.TS. Vũ Việt Vũ trình bày. Nội dung báo cáo bao trùm các vấn đề về học máy và ứng dụng. Trên thực tế để có các hệ thống xử lý dữ liệu thông minh tốt chúng ta cần phải có các thuật toán học máy hiệu quả. Trong báo cáo này, tác giả cũng trình bày một số kỹ thuật học máy như phân cụm, học sâu và áp dụng cho bài toán xử lý dữ liệu ảnh đồng thời báo cáo cũng đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo trong thời gian tới.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Thông qua những seminar thường niên, các nhà khoa học của Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội hy vọng sẽ có thêm cơ hội chia sẻ với các nhà khoa học trong cộng đồng, đồng thời kết nối các nhóm nghiên cứu để có thể cùng nhau giải quyết các bài toán thực tiễn một cách hiệu quả.

Bài cùng chuyên mục