Phòng nghiên cứu Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Địa chỉ: Phòng 610, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
Trưởng phòng
TS. Vũ Duy Linh
Email: linhvd@vnu.edu.vn
Chức năng: Tiến hành các hoạt động khoa học công nghệ: nghiên cứu cơ bản, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học tính toán và Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Nhiệm vụ:
  • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực khoa học tính toán và Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
  • Triển khai đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và tổ chức lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
  • Có kế hoạch xây dựng đội ngũ và nâng cao trình độ của các thành viên.
  • Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
  • Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác nhau cho hoạt động của phòng phù hợp với quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Viện.
  • Có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Viện; thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.