Phòng Nghiên cứu công nghệ Mạng và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 606, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
Trưởng phòng
TS. Đinh Văn Dũng
Email: dzung.dinh@vnu.edu.vn
Chức năng: Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Mạng và Truyền thông: Nghiên cứu cơ bản về Truyền thông và Mạng; Nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mẫu.
Nhiệm vụ:
  • Nghiên cứu cơ bản, phát triển các công nghệ và sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ Mạng và Truyền thông: Mạng Internet thế hệ mới FI (Future Internet); công nghệ SDN (Software-Defined Networking); Mạng thông tin di động thế hệ 5 (5G Mobile Communications); Hạ tầng IoT và ứng dụng (Internet of Things); Hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Computing); Truyền thông hợp nhất (Unified Communications); Truyền thông M2M (Machine-To-Machine).
  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc phạm vi nêu ở trên. Kết quả làm nền tảng để phát triển các công nghệ và sản phẩm mẫu.
  • Xây dựng các chương trình hợp tác và thu hút đầu tư để nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm mẫu; thương mại hóa sản phẩm với các tổ chức trong và ngoài nước.
  • Triển khai đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Mạng và Truyền thông.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và tổ chức lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ phòng.
  • Có kế hoạch xây dựng đội ngũ và nâng cao trình độ của các thành viên.
  • Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
  • Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác nhau cho hoạt động của phòng phù hợp với quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Viện.
  • Có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Viện; thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.