Phòng nghiên cứu Công nghệ Đa phương tiện và Thực tại ảo

Địa chỉ: Phòng 607, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
Trưởng phòng
PGS.TS. Lê Hoàng Sơn
Email: sonlh@vnu.edu.vn
Chức năng: Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo.
Nhiệm vụ:
  • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo
  • Phát triển các phần mềm ứng dụng sử dụng Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo trong các lĩnh vực: Giáo dục, Văn hóa, Y tế…
  • Triển khai đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực đa phương tiện và thực tại ảo.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và tổ chức lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
  • Có kế hoạch xây dựng đội ngũ và nâng cao trình độ của các thành viên.
  • Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
  • Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác nhau cho hoạt động của phòng phù hợp với quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Viện.
  • Có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Viện; thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.