Phòng nghiên cứu An toàn Hệ thống Thông tin

Địa chỉ: Phòng 608, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
Trưởng phòng
TS. Lê Quang Minh
Email: quangminh@vnu.edu.vn
Chức năng: Tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực An toàn hệ thống thông tin.
Nhiệm vụ:
  • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm phần cứng, phần mềm về an ninh, an toàn thông tin.
  • Triển khai đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực An toàn hệ thống thông tin.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và tổ chức lực lượng thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
  • Có kế hoạch xây dựng đội ngũ và nâng cao trình độ của các thành viên.
  • Quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
  • Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác nhau cho hoạt động của phòng phù hợp với quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Viện.
  • Có trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của Viện; thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.