Khoa học được tạo bởi nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản; lý thuyết; quan sát và thí nghiệm; chúng có quan hệ tương hỗ và cần có nhau để phát triển. Với vai trò là một trong những Viện nghiên cứu đầu ngành về CNTT, hiện nay, Viện CNTT có 5 phòng nghiên cứu chuyên sâu các chuyên ngành:
  • Phòng Nghiên cứu an toàn hệ thống thông tin.
  • Phòng Nghiên cứu cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin
  • Phòng Nghiên cứu công nghệ mạng và truyền thông
  • Phòng Nghiên cứu công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Phòng Nghiên cứu công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo